REGISTREREN
REALISEREN
MONITOREN

Het Register Duurzame Leefomgeving maakt voor iedere kavel in Nederland de kansen en risico’s inzichtelijk op het gebied van biodiversiteit, klimaat en gezondheid.

IS UW TERREIN KLAAR VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST?

In 2050 moeten onze steden en dorpen natuurinclusief, klimaatrobuust en energieneutraal zijn. Iedereen die betrokken is bij de leefomgeving moet hiermee aan de slag. 

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is inzicht in de kwaliteit, kansen en risico’s van uw kavels en vastgoed essentieel.

Via het Register Duurzame Leefomgeving kunt u voor elk terrein in Nederland een NL Omgevingsscan aanvragen waarmee u snel inzicht krijgt in de stand van zaken op het vlak van biodiversiteit, klimaat en gezondheid.

Op basis van de uitkomsten van de NL Omgevingsscan kunt u in samenspraak met een NL Terreinlabel Expert uw ambitieniveau bepalen en aan de slag.

Door uw kavels te verduurzamen en te vergroenen verhoogt u de waarde en draagt u bij aan een prettige, gezonde en natuurinclusieve leefomgeving.

Hoe werkt het Register Duurzame Leefomgeving?

IN 3 STAPPEN NAAR EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

1. Registreren

Registreer uw kavel, terrein of gebied en krijg inzicht in de kwaliteit, risico’s en kansen met de NL Omgevingsscan.

2. Realiseren

Ga aan de slag met de maatregelen uit de NL Omgevingsscan en verhoog uw duurzaamheidsscore.

3. Monitoren

Monitor het resultaat van uw maatregelen voor losstaande projecten of uw gehele portefeuille.

NL OMGEVINGSSCAN GEEFT INZICHT

NL OMGEVINGSSCAN GEEFT INZICHT

Op basis van de meest actuele geodata maken we voor uw terrein een NL Omgevingsscan op het gebied van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. De resultaten verwerken we in een helder rapport waarin we de kansen, risico’s en handelingsperspectieven voor u op een rij zetten.

THEMA's

Biodiversiteit

Een gezonde leefomgeving bevat een hoge variatie aan (inheemse) soorten en organismen. De NL Omgevingsscan analyseert de vegetatie opbouw en de verdeling van natuurlijke elementen. 

Klimaat

Klimaatverandering heeft directe en indirecte effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde modellen worden de risico’s van hittestress en wateroverlast voor uw terrein in kaart gebracht.

Gezondheid

Groen heeft een positieve invloed op de gezondheid, terwijl luchtvervuiling en geluidshinder negatief werken. De NL Omgevingsscan geeft op basis van de meest actuele gegevens een analyse van de gezondheids-aspecten van uw terrein.

Veelgestelde vragen

Het Register Duurzame Leefomgeving is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwikkelen en beheren van kavels, terreinen en gebieden, zoals:

 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedeigenaren en investeerders
 • Woningcorporaties
 • Parkbeheerders
 • Zorginstellingen
 • Ondernemers en particulieren
 • Banken en pensioenfondsen

Ja, iedere kadastrale kavel in Nederland kan worden geregistreerd in het Register Duurzame Leefomgeving. Aaneengesloten kavels kunnen in veel gevallen geregistreerd worden als één terrein of gebied.

Het Register Duurzame Leefomgeving biedt als eerste en enige een NL Omgevingsscan aan, inclusief een indicatief duurzaamheidslabel. Daarmee krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de kansen en risico’s op het gebied van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. 

De unieke methodiek achter het Register Duurzame Leefomgeving is wetenschappelijk gevalideerd door de Wetenschappelijke Raad van Advies van NL Greenlabel

Door uw kavel of terrein te registreren in het Register Duurzame Leefomgeving vraagt u een NL Omgevingsscan aan. De kosten zijn afhankelijk van het oppervlak en het aantal scans. Voor een enkele NL Omgevingsscan betaalt u € 5.000,- per terrein. Vraagt u voor meerdere terreinen een scan aan, dan dalen de kosten per terrein. Neemt u voor een exacte prijsopgave voor uw situatie contact op.

De NL Omgevingsscan van het Register Duurzame Leefomgeving heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit en mogelijke risico’s van het geregistreerde terrein met betrekking tot de volgende thema’s:

 • Biodiversiteit
 • Klimaat
 • Gezondheid

Het Register Duurzame Leefomgeving gebruikt de meest actuele en nauwkeurige (geo)data die beschikbaar is en kan van elke 25x25cm grondoppervlakte in Nederland het grondgebruik inventariseren.

De databronnen, richtlijnen en klimaatmodellen die het Register Duurzame Leefomgeving gebruikt zijn o.a. afkomstig van:

 • NL Greenlabel
 • Het Kadaster
 • Cobra groeninzicht
 • RIVM 
 • Nationaal Georegister
 • Tygron Geodesign platform 

De NL Terreinlabel Experts zijn specialisten op het gebied van de duurzame leefomgeving. Ze hebben een verdiepingscursus gevolgd om de methodiek van het NL Terreinlabel toe te kunnen passen.

Vanuit hun dagelijkse praktijk als hovenier en als partner van NL Greenlabel zijn deze experts als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent klimaatadaptieve en natuurinclusieve inrichting en beheer van diverse type terreinen, zoals sportvelden, recreatieparken, golfbanen, parken etc.

Een NL Terreinlabel Expert kan u verder helpen met het realiseren van uw doelen. Meer informatie over het NL Terreinlabel en de NL Terreinlabel Experts vindt u op op: nlterreinlabel.nl.

De methodiek van het Register Duurzame Leefomgeving is exclusief eigendom van NL Greenlabel. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met diverse partners, waaronder het Tygron Geodesign-Platform. 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via het aanvraagformulier op deze website. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)

Geef concrete invulling aan de duurzaamheidsdoelen

Met de omgevingsscan van het Register Duurzame Leefomgeving kunt u aantoonbaar invulling geven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.