Biodiversiteit

Een gezonde leefomgeving bevat een hoge variatie aan (inheemse) soorten en organismen. De omgevingsscan kijkt o.a. naar de condities die aanwezig zijn voor de kwaliteit van de biodiversiteit.

Definitie biodiversiteit

Biodiversiteit is het totaalpakket aan levende organismen en organische systemen en vormt de basis voor voedsel en andere goederen die mensen nodig hebben. Naast planten en dieren heeft biodiversiteit ook betrekking op de genetische variatie binnen die soorten en de ecosystemen waar ze onderdeel van uitmaken.

Ecosysteemdiensten

Een gezonde leefomgeving bevat een hoge variatie aan (inheemse) soorten. In economische termen uitgedrukt leveren deze soorten essentiële ‘ecosysteemdiensten’ aan de mens, zoals schone lucht, schoon water, bestuiving van landbouwgewassen, verkoeling enz.

Omdat door industrialisatie, monocultuur en andere factoren de biodiversiteit sterk onder druk staat is het beschermen en herstellen ervan een van de belangrijkste opgaven van onze tijd. Een hoge variatie is een indicatie van een robuust systeem dat bestand is tegen weersextremen zoals droogte, overbelasting en extreme neerslag. Daarnaast is de kans op woekerende soorten en plaagdieren dan kleiner (bijvoorbeeld de eikenprocessierups en muggen).

Verdeling natuurlijke elementen

Het Register Duurzame Leefomgeving beoordeelt de vegetatie opbouw en de verdeling van natuurlijke elementen. Dit is een indicatie van de condities die aanwezig (kunnen) zijn voor de kwaliteit van de biodiversiteit.

Voor de kwaliteit van de biodiversiteit is een goede opbouw van de vegetatie belangrijk. Welke verdeling van vegetatie (bomen, struiken, gras) en water optimaal is verschilt per gebied, omdat deze afhankelijk is van de aanwezige flora en fauna.

Voorbeeldmaatregel: Aanplant struiken.

Toevoeging van struiken stimuleert de biodiversiteit en draagt bij aan het verkoelend effect van groen op hete dagen. Struiken vormen voor veel vogels en insecten een belangrijke schakel tussen laag groen (gras) en hoog groen (bomen).

Biodiversiteit

Een gezonde leefomgeving bevat een hoge variatie aan (inheemse) soorten en organismen. De omgevingsscan kijkt o.a. naar de condities die aanwezig zijn voor de kwaliteit van de biodiversiteit.

Klimaat

Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde klimaat- en weerscenario’s brengt de omgevingsscan de effecten van klimaatverandering voor ieder terrein in Nederland in kaart.

Gezondheid

Groen in de leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van de inwoners. Lucht- en geluidsvervuiling juist niet. Op basis van de meest actuele gegevens worden deze en andere aspecten meegewogen bij de beoordeling.

REGISTREER UW TERREIN

Benieuwd naar de condities voor biodiversiteit op uw kavels of terrein? Registreer uw terrein in het Register Duurzame Leefomgeving en ontvang een rapport met de resultaten van de
NL Omgevingsscan.