Gezondheid

Groen in de leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van de inwoners. Lucht- en geluidsvervuiling juist niet. Op basis van de meest actuele gegevens worden deze en andere aspecten meegewogen bij de beoordeling.

Klimaatverandering, welzijn en gezondheid

De effecten van klimaatverandering hebben directe en indirecte invloed op de gezondheid van de mensen. Hittestress is bijvoorbeeld een van de negatieve gevolgen van klimaatverandering die optreedt in leefomgevingen waarin bewoners weinig groen tot hun beschikking hebben. Daarmee samenhangend is er ook een verband tussen welzijn van de inwoners en de luchtkwaliteit, eventuele geluidshinder, de faciliteiten voor duurzame mobiliteit (wandelen, fietsen) en mogelijkheden tot ontspanning in een groene omgeving. Al deze aspecten worden meegewogen in de omgevingsscan.

Aanwezigheid groen

Voor het welzijn van de inwoners is de aanwezigheid van voldoende groen belangrijk. Daarbij heeft groen een positief effect op de waarde van vastgoed. Bij de inventarisatie van het aanwezige groen wordt gekeken naar het aantal bomen (vanuit elk huis uitzicht op 3 bomen), de hoeveelheid bladerdek (struiken en bomen) en de mogelijkheden voor ontspanning in het groen binnen een straal van 300 meter.

Hinder

Lucht- en geluidsvervuiling hebben een negatief effect op de gezondheid van de inwoners en bepalen mede de kwaliteit van de leefomgeving. Het Register Duurzame Leefomgeving inventariseert de concentratie fijnstof en stikstof (NO2). Bij geluidshinder wordt gekeken naar de geluidsniveaus die afkomstig zijn van verkeer, industrie en andere geluidsbronnen. Meer groen heeft een positief effect op zowel luchtverontreiniging als geluidsvervuiling.

Duurzame mobiliteit

Voldoende beweging is belangrijk voor de gezondheid. In groene leefomgevingen, waarin de faciliteiten voor duurzame mobiliteit (zoals wandelen en fietsen) aanwezig zijn, worden inwoners gestimuleerd om een gezonde leefstijl te leiden. Ook de aanwezigheid van openbaar vervoer als alternatief voor autoverkeer heeft invloed op de mate van beweging van inwoners. Het Register Duurzame Leefomgeving neemt daarom het aandeel van de infrastructuur voor duurzame mobiliteit en openbaar vervoer als percentage van de oppervlakte mee in de omgevingsscan.

Voorbeeldmaatregel: bomen planten.
Bomen filteren fijnstof en schadelijke gassen uit de lucht en zorgen voor demping van geluid. Ze dragen bij aan een gevoel van welbevinden van gebruikers van de leefomgeving en dragen bij aan de biodiversiteit.

Biodiversiteit

Een gezonde leefomgeving bevat een hoge variatie aan (inheemse) soorten en organismen. De omgevingsscan kijkt o.a. naar de condities die aanwezig zijn voor de kwaliteit van de biodiversiteit.

Klimaat

Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde klimaat- en weerscenario’s brengt de omgevingsscan de effecten van klimaatverandering voor ieder terrein in Nederland in kaart.

Gezondheid

Groen in de leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van de inwoners. Lucht- en geluidsvervuiling juist niet. Op basis van de meest actuele gegevens worden deze en andere aspecten meegenomen bij de beoordeling.

REGISTREER UW TERREIN

Benieuwd naar de gezondheidsrisico’s voor de gebruikers van uw kavels of terrein? Registreer uw terrein in het Register Duurzame Leefomgeving en ontvang een rapport met de resultaten van de NL Omgevingsscan.