OVER RDL

Het Register Duurzame Leefomgeving

Het Register Duurzame Leefomgeving is een initiatief van NL Greenlabel. NL Greenlabel is het onafhankelijke label om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken en heeft als missie om in 2030 de waarde van de groen te verdubbelen. Dat doen we met een netwerk van 200 partners en wetenschappers. We leveren gegevens, inzichten en handelsperspectief aan terreineigenaren, beheerders, financiële instellingen en ontwikkelaars. We geven inzicht in samenhangende duurzaamheid om optimaal om te gaan met de kansen en risico’s van de leefomgeving en ambities worden geborgd op langere termijn

Methodiek wetenschappelijk gevalideerd

De methodieken van NL Greenlabel worden jaarlijks gevalideerd een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad van Advies waarin wetenschappers en experts zitting hebben. 

Digital Twin

Het Register Duurzame Leefomgeving werkt met een digital twin op het Tygron Geodesign platform en voegt daar data aan toe, afkomstig van verschillende bronnen. Met behulp van klimaatmodellen worden voor verschillende scenario’s simulaties gemaakt. De omgevingsscan is gebaseerd op een analyse van de uitkomsten van deze scenario’s.

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt NL Greenlabel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Deze website, de omgevingsscan en de rapporten die worden gegeleverd  zijn in overeenstemming met de methodieken, uitgangspunten en procedures die zijn ontwikkeld door NL Greenlabel en zijn gevalideerd door de Wetenschappelijke Raad van Advies van NL Greenlabel. Het Register Duurzame Leefomgeving noch haar werknemers of hulppersonen, noch NL Greenlabel, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade de gebruiker – of welke andere partij die dit rapport gebruikt – mocht lijden naar aanleiding van de inhoud van deze website. 

Copyright

Het beeldmerk en de huisstijlelementen van het Register Duurzame Leefomgeving vallen onder copyright en mogen niet gebruikt of vermenigvuldigd worden voor enig doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Greenlabel. Namen en logo’s van Register Duurzame Leefomgeving en NL Greenlabel zijn geregistreerde merknamen van Sustainable Outlook BV.

De meeste afbeeldingen op deze website zijn afkomstig uit De Beeldbank van de leefomgeving en met toestemming gepubliceerd. Fotografen zijn Sjon Heijenga, Willy Heijenga en Hilda Weges.

Adresgegevens

NL Greenlabel
Julianaweg 22
7078 AR Megchelen
Tel. +31 (0)88 1001810
KVK 09162816

nlgreenlabel.nl

NL Greenlabel is een handelsnaam van Sustainable Outlook BV.

 

REGISTREER JE TERREIN

Benieuwd naar de staat van de biodiversiteit, de klimaatrisico’s en de gezondheid van jouw kavels of terrein? Maak een account aan en registreer je terrein in het Register Duurzame Leefomgeving.